Apaton jako nová forma chemoterapie

 

Kombinace vitamínů zajistí odumírání nádorů

Badatelé a lékaři z univerzit v USA, Belgii a Velké Británii testovali vliv kombinace vitamínu C s vitamínem K3 neboli menadionem na vývoj 30 typů rakovinných nádorů ve tkáňových kulturách u zvířat. Posléze výzkum probíhal i u lidí v podobě kontrolovaných a schválených klinických zkoušek. Bylo zjištěno, že kombinace těchto dvou vitamínů v poměru 100:1 je vysoce užitečná jako příprava na následnou chemoterapii. Zajistí totiž odumírání nádorů v období mezi etapami chemoterapie a také po jejím skončení. Kombinace vitamínu C a K3 byla nazvána Apaton.

Apaton není dostupný na trhu

Tento produkt je v USA od roku 2004 patentován. FDA povolil klinické zkoušky a po první úspěšné klinické studii umožnil užití Apatonu pro terapii metastáz a nádorů neoperabilní rakoviny močového ústrojí v klinických zkouškách. Apaton bohužel dosud není dostupný na trhu. Mohl by to však být zajímavý podnět pro výrobce potravinových doplňků. Klinické zkoušky v USA upoutaly velkou pozornost a následně byly realizovány i na jiných klinikách.

Žádné toxické vedlejší účinky a nízká cena

Apaton se nevyznačuje žádnými vedlejšími toxickými účinky. To je jeho velkou předností před všemi dosud užívanými typy chemoterapie. V klinických testech bylo sledováno nejprve jeho podávání po dobu 12 týdnů, následně někteří pacienti pokračovali v jeho užívání po dobu dvou let. Apaton je navíc levný. To je jeho velká přednost pro pacienty, kteří si nemohou dovolit platit drahou chemoterapii. Na druhou stranu se jedná o určitý důvod nezájmu ze strany farmaceutických společností.

Nový a moderní způsob chemoterapie

V klinických zkouškách se užívá vitamín C a vitamín K3 v množství 5000 mg vitamínu C a 50 mg vitamínu K3 denně. Apaton má formu tobolek a podává se celkem v šesti dávkách denně. Autoři jsou přesvědčení, že objevili nový a moderní způsob chemoterapie, který přispěje k výraznému zlepšení kvality života nemocných a výrazně také zlevní léčbu rakoviny.